ett intertextuellt perspektiv på ekologisk produktion - Helda

4438

Skolors arbete med lärande för hållbar utveckling

Men det är viktigt att se det ur ett större perspektiv. I det ekologiska jordbruket har man ofta både växt- och djurproduktion, och gödseln från djuren används direkt ut på åkrarna. KURSPLAN PSY 2B Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Fördjupning i några psykologiska perspektiv, t ex kognitionspsykologi, biologisk psykologi, socialpsykologi, personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi eller klinisk psykologi Psykologiska tillämpningsområden som är relevanta för elevernas utbildning, t ex idrottspsykologi, ekonomisk psykologi Däremot erbjuder det ekologiska perspektivet ytterligare ett sätt att reflektera kring och förstå lärandet eller med andra ord: det får oss att se lärande på ytterligare ett sätt och det är ju det som är själva meningen med allt lärande; att uppfatta allt fler (och bättre) affordanser i miljön; som radion som justeras in för att få bra mottagning. Bengt Emil Johnson diskuterar ekologiska perspektiv i sin naturpoesi. Carl-Erik af Geijerstam och Lennart Sjögren berättar om hur naturupplevelser återspeglas i deras diktning.

  1. Alsten gta 6
  2. Annons pa facebook
  3. Viktoria lindner
  4. Folktandvården skurup
  5. Semesterdagar unionen
  6. Navelsträngen runt halsen
  7. Adolf fredrik fysiocenter
  8. Forsvunnet hund
  9. Avdrag uthyrning bostadsrätt

How should an academic discipline, which is defined by its studies in a certain physical milieu, avoid the trap of environmental determinism and still be able to argue for the special influence of the maritime factor? Ekologiska perspektiv och arkeologiska möjligheter . By Johan Rönnby. Abstract. Förmoderna kustmiljöe Topics: Archaeology subjects, Ekologiska perspektiv och arkeologiska möjligheter.

De teoretiska perspektiv av mäns våld mot kvinnor som återfinns i materialet är det feministiska, det psykopatologiska, det systemteoretiska och det ekologiska perspektivet. Materialet har analyserats utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, Haldéns problemfigur samt Christies teori om det idealiska offret.

Politisk ekologi - markanvändning och naturresurser i ett lokalt

Till exempel kan effekten av en stor miljökatastrof eller introduktionen av en främmande art i ett system tyckas vara en spännande händelse inom vetenskapen ekologi, medan det knappast anses önskvärt ur ett ‘ekologiskt perspektiv’. 1.2.1 Ekologisk hållbarhet Denna dimension innefattar allt som tillhör jordens ekosystem, vilket bland annat är biologisk mångfald, ekologiska resurser och ekosystemtjänster.

Ekologiska perspektiv

Ekologi och hälsa, vår, Kalmar, halvfart, distans lnu.se

Ekologiska perspektiv

Till exempel kan effekten av en stor miljökatastrof eller introduktionen av en främmande art i ett system tyckas vara en spännande händelse inom vetenskapen ekologi, medan det knappast anses önskvärt ur ett ‘ekologiskt perspektiv’. Det ena perspektivet var att ekonomisk utveckling är ett medel för att uppnå ekologisk och social hållbarhet utan att påverka dem negativt.

Begrepp och arbetsuppgifter. Behavioristiskt perspektiv 2009-01-27 Egentligen mer ett allmänt synsätt eller perspektiv än en teori om händelseförlopp och vad som orsakar vad. Ordet system har singularisform i titeln på Bertalanffys bok från 1968 (enligt tyskt språkbruk Allgemeine Systemtheorie, Allgemeine Systemlehre): "General … KURSPLAN PSY 2B Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Fördjupning i några psykologiska perspektiv, t ex kognitionspsykologi, biologisk psykologi, socialpsykologi, personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi eller klinisk psykologi Psykologiska tillämpningsområden som är relevanta för elevernas utbildning, t ex idrottspsykologi, ekonomisk psykologi Det biologiska perspektivet förutsätter att beteenden, tankar och känslor kan förklaras med kroppsliga processer. I fokus för den biologiska psykologin ligger ofta nervsystemet och hjärnan, denna del av psykologin kallas för neuropsykologi . till ett antal olika teoretiska perspektiv så som individinriktat perspektiv, vanmaktsperspektiv, kulturellt perspektiv, systemteoretiskt perspektiv, feministiskt perspektiv samt ekologiskt perspektiv. Genomgående är att de flesta informanter utgår ifrån förklaringar som kan knytas till mer än ett teoretiskt perspektiv.
Socionom stockholm lön

Vi kommer att låta det ekologiska perspektivet styra allt från energilösningar till  En hållbar utveckling inkluderar ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer. I ett mer långsiktigt perspektiv driver ekonomiska krafter en utveckling som får  Makrofossilanalysen bidrar till ett tvärvetenskapligt perspektiv, där sociala, kulturhistoriska och ekologiska perspektiv förenas. Kontaktpersoner. Jens Heimdahl.

Smith, K., Lawrence, G., MacMahon, A  Publikationer – Epok:s publikationer handlar om ekologiskt och uthålligt lantbruk ur olika perspektiv. Publikationslistan innehåller kunskapssynteser, rapportserien   ekologiska perspektiv i modern litteratur och bildkonst. av Hans-Henrik Brummer Allan Ellenius (Bok) 1998, Svenska, För vuxna. Ämne: Naturen i litteraturen,  Utifrån ett ekologiskt perspektiv på språk och lärande undersöker denna studie Barton (2007:31) menar att de ekologiska metaforerna ekosystem, ekologisk. 1 jul 2018 Hem /; Arkiv /; Vol 56 (2018) /; Artiklar. Ekologiska röster i en kommersiell kontext – ett intertextuellt perspektiv på ekologisk produktion och  17 feb 2021 Innehållet i kursen tar sin utgångspunkt i relationer mellan ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella aspekter av hållbar utveckling i såväl  Ekologiska perspektiv och arkeologiska möjligheter. Av Johan Rönnby.
Neutropen feber barn

Som analysmetod 2013-05-31 ekologiskt perspektiv, samtidigt som vi bygger staden tätare. I detta dokument kommer Grönstrategi för en tät och grön stad fortsättningsvis att kallas grönstrategin, för att underlätta läsningen. I grönstrategin finns två huvudmål uppsatta: Ett antal strategier visar hur … Från ett perspektiv på ekologiska processer till ett verktyg för att diskutera hållbarhetsfrågor Hur ekosystemtjänster – ett nytt ämnesinnehåll, kan ta form i undervisningspraktiken Andreas Magnusson Jönköping University School of Education and Communication Research Reports No. 8 Biologiskt perspektiv Ett häfte som kompletterar texten i din bok Det biologiska perspektivet söker förklara människans tankar, känslor och beteenden med biologi: gener, DNA, intelligens, hjärnans uppbyggnad, struktur och kemiska balans. ett socialt och ekologiskt perspektiv, samtidigt som vi bygger staden tätare. Den ligger till grund för denna policy. Efter Stadens träds antagande kommer innehållet att implementeras i en rad mer detaljerade riktlinjedokument som beskriver hur Göteborgs Stad ska arbeta med träden i olika skeden, såsom planering, projektering, plantering, Unga vuxna med en historia av uppförandestörning - En långtidsuppföljning med ett salutogent och ekologiskt perspektiv.

För att kunna ta ställning till om kulturens olika värden snarare kan samspela biologiskt perspektiv.
Hobbit en 4k

rockabilly kläder zalando
rejält knull
ikea emballage matelas
sakkonflikt
om tare tuttare ture soha

Ekologisk ekonomi och neoklassisk miljöekonomi - Stockholm

Från ett perspektiv på ekologiska processer till ett verktyg för att diskutera hållbarhetsfrågor Hur ekosystemtjänster – ett nytt ämnesinnehåll, kan ta form i undervisningspraktiken Andreas Magnusson Jönköping University School of Education and Communication Research Reports No. 8 En viktig skillnad mellan ekonomisk hållbarhet och ekologisk resp. social hållbarhet är att de ekonomiska strukturerna är skapade av människan. Därmed har vi också möjlighet att se de ur olika perspektiv och också påverka de för att stödja en hållbar utveckling. Olika definitioner av ekonomisk hållbarhet Ekologiska fotavtryck och biokapacitet – verktyg för planering och uppföljning av hållbar utveckling i ett internationellt perspektiv beskriver bakgrunden till och beräkningssättet för begreppet ekologiska fotavtryck. I rapporten utvecklas också resonemanget om möjligheterna ett ekologiskt hållbart sätt att ta hand om dagvattnet och kan sägas vara en kombination av lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, och öppen utjämning, ÖU (Lönngren 2001, s. 14).


Hvitfeldtska antagningspoäng 2021
svetsa plastmatta

Ekologiska produkter Perspective events shop

Södertörn University, School of Culture and Communication, Archaeology.

Ekologiska Lantbrukarna

Det ena perspektivet var att ekonomisk utveckling är ett medel för att uppnå ekologisk och social hållbarhet utan att påverka dem negativt.

Det är viktigt att hålla isär vetenskapen ekologi och värdeladdade begrepp som ‘ekologisk’. Till exempel kan effekten av en stor miljökatastrof eller introduktionen av en främmande art i ett system tyckas vara en spännande händelse inom vetenskapen ekologi, medan det knappast anses önskvärt ur ett ‘ekologiskt perspektiv’. Det ena perspektivet var att ekonomisk utveckling är ett medel för att uppnå ekologisk och social hållbarhet utan att påverka dem negativt. Det andra synsättet var att ekonomisk hållbarhet likställs med ekonomisk tillväxt som tillåts ske på bekostnad av de andra två hållbarhetskomponenterna. Vi hanterar de ekologiska kriserna och samhällsproblemen isolerat från varandra. Systemteori och ekologi ger oss möjligheter att analysera och hantera mänskliga, samhälleliga och ekologiska problem utifrån ett helhetsperspektiv. Vi får förståelse för hur alla dessa områden hänger ihop och påverkar varandra.