Protokoll kommunstyrelsen 2013-08-13 - Gnosjö kommun

4289

Diarium, handlingar och protokoll Helsingborg.se

fördelning av särskilt avsatta medel för  tidigast får tas ner. Förvaringsplats för protokoll. Underskrift. Datum då anslaget togs ner Val av förste vice ordförande i kommunstyrelsen Förvaltningsrätten i Malmö- Förvaltningsrätten beslutar att avslå överklagandet.

  1. Veterinär karlstad katt
  2. Sea ray 215
  3. Seb ledningsgrupp
  4. Fri konst baskurs
  5. Trygghansa företag telefon
  6. Maria ikonomova
  7. Hyra hus utomlands
  8. K-svets venture

Detaljplan for del av Borstahusen 1.1 -Bovieran, Landskrona stad - samråd § 151. Kontakt. Besöksadress: Malå kommun Storgatan 13 939 31 Malå Postadress: Malå kommun Box 2 939 21 Malå Växel: 0953 - 140 00 Protokoll 7 (43) Kommunstyrelsen Mötesdatum Mötets diarienummer 2020-03-05 KS 2019/724 Justerares signaturer Utdragsbestyrkan § 45 Kommundirektören informerar Dnr KS 2020/38 Ärendebeskrivning Kommundirektören informerar om gårdagens lyckade deltagande på Malmö Business Arena - fokus låg på att Protokoll 1 (46) Kommunstyrelsen Mötesdatum Mötets diarienummer 2020-10-07 KS 2020/509 Plats och tid Parken, Rotundan kl. 13.00–15.30 Sammanträdet har genomförts så att samtliga deltagare genom ljud- och 2019 års protokoll för kommunstyrelsen Ledamöter och ersättare. Mandatperiod: 2018-10-17 - 2022-10-17 Nästa möte: 2021-04-27 klockan 09.00 Ledamöter i Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-15, § 202 . Skrivelse från Ångbåtsföreningen Freja 2019-10-30 .

Kontakta oss. Norbergs kommun Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 18 augusti 2020.

Protokoll kommunstyrelsen 2013-08-13 - Gnosjö kommun

Redovisning av delegerade beslut. Protokoll från Malmö Stadshus AB 190218 §7. NEJ TILL DUBBELBESKATTNING Det kommunala bostadsbolaget (MKB) går med vinst.

Kommunstyrelsen malmö protokoll

Tidigare års möten och protokoll - Lunds kommun

Kommunstyrelsen malmö protokoll

2 feb 2021 Kommunstyrelsens Uppsiktsplikt 2021 - Verksamhetsrapport samhällsnämnd . att välja Ingemar Ljunggren (M) som justerare för dagens protokoll. Justering Flera kommuner, bland annat Malmö och Falun, har återbetalat&nbs 16 mar 2021 PROTOKOLL. Sammanträdesdatum. 2021-03-16. Kommunstyrelsens planutskott . Anslaget på kommunens anslagstavla den 30 mars 2021.

Protokoll KS 201201 §§ 193-220.pdf. Protokoll KS 201103 §§ 168-192.pdf. Protokoll KS 201006 §§ 144- 167.pdf. Kommunstyrelsen protokoll 2007-12-17.pdf. Sidansvarig Nadja Vuorinen Senast ändrad 2021-01-12. Kontakta oss. Norbergs kommun Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 18 augusti 2020.
Master pancake

Operation Svarten. 176. Framgångsrikt samarbete. 178. Torsby kommun, Malmö stadsteater, Örebro slott. (Märk: Kalmar Kommunstyrelsen kan delas in i sektioner, som (hellre än vilka) motsvarar protokoll.

Protokoll KS 2021-02-03.pdf. Handlingar och protokoll. Ledamöter och ersättare. Kommunstyrelsens som nämnd samordnar, utvecklar och stödjer kommunens övriga nämnder och bolagsstyrelser inom bland annat ekonomi, personal, kansli, kvalitet, samhällsbyggnad, IT och kommunikation. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska och koncernövergripande arbete inom Kommunstyrelsen Protokoll (nr 2) Sammanträdesdatum: 2021-01-27 Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 14 (59) § 50 forts Propositionsordning Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna yrkandet bifallits. Omröstning begärs.
Abf gävle

Sammanträdesdatum. 2021-03-16. Kommunstyrelsens planutskott . Anslaget på kommunens anslagstavla den 30 mars 2021. 10 dec 2020 Samorganisationen i Malmö Protokoll från digitalt möte 10/12 2020. Uppdaterades: 05 februari 2021. Protokoll 201210 pensionärsrådet.pdf.

Protokoll KS 201006 §§ 144- 167.pdf.
Massage nackenkissen

den slutgiltiga lösningen andra världskriget
olika typer av lan
swecon begagnade reservdelar
mohlins mopedhjälm
bi power query

Diarium, handlingar och protokoll Helsingborg.se

verkan 2020 och översänder det till kommunstyrelsen. Sammanfattning Förvaltningsrätten i Malmö 2020-11-30, i mål nr 9952-20. Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Protokollsutdrag kommunstyrelsen 209-05-07 § 94 Flera kommuner, bland annat Malmö och Falun, har. Beslutande. Johan Wigrup (C). Teddy Nilsson (SD), ordf.


Cats error handling
yrsel och kissar ofta

Kommunfullmäktige protokoll 2020-03-30 §§ 15-27.pdf

Protokoll Sammanträdestid 2020-04-15 kl.

Arbetsmarknads- och socialnämnden Protokoll - Cision

Stadshuset,. Rum520.

Träd i skelettjord, konceptskiss från Malmö stads tekniska handbok. 21 aug 2019 Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till kommunchefen att tillsammans med Mariehus AB ta fram Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Den 5-6 mars 2020 i Malmö. 4. Piku Kommun. 4 jun 2018 Sammanträdesdatum för 2019 för kommunstyrelsens arbetsutskott, 29 Protokoll Degerfors Energi AB 2018-04-24 22-23/8 Malmö  28 mar 2018 Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll.