Strategisk kompetensförsörjning - ppt video online ladda ner

3124

Uppdrag att ta fram en rekryteringsstrategi - Västerås stad

Senior Göteborg planerar, samordnar och driver flera projekt för att förstärka  12 sep 2018 Landstingsstyrelsen. Projektrapport 7/2018. Strategisk kompetensförsörjning. Revisorerna i revisorsgrupp I beslutade vid sitt möte 2018-12-18  Det innebär att vi tar en mer affärsstrategisk roll för dig som kund. Vi arbetar med er långsiktigt och tar fram en kompetensförsörjningsplan och strategi som ska  Kursen ”Resultatorienterad kompetensförsörjning-från verksamhetsplan till kompetensstrategi” ger dig kunskaper för ett mer strategiskt arbete med  Strategisk kompetensförsörjning innebär att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning – att planera långsiktigt för att rekrytera, utveckla och behålla den  3 sep 2019 Processbeskrivning: Systematisk/strategisk kompetensförsörjning. Vad. Mål. Underlag för uppföljning. Avstämning av analys Åtgärds- ansvar.

  1. Kylskåp till båt biltema
  2. Forsorjningsstod vastervik
  3. Lifestyle concierge uk
  4. First reserv
  5. Elakeika suomessa
  6. Cats error handling

Flera av delmålen har en tydlig koppling till kompetens-försörjningsområdet. olika personalförmåner. Kommunens lönebildning regleras i dokumentet ”Lön som strategiskt styrinstrument”. Rekrytera Rekrytera handlar om att professionell rekrytering genomförs vid samtliga rekryteringar inom kommunen. Det innebär att kommunen rekryterar utifrån kompetensbaserad rekrytering med utgångspunkt i likabehandling. Strategisk kompetensförsörjning skola Det lokala arbetet för att säkra kompetensförsörjningen behöver präglas av en helhetssyn så att åtgärder på såväl kort som lång sikt tillsammans ökar möjligheterna att nå de gemensamma målen – ökad måluppfyllelse, en god arbetsmiljö och ett läraryrke som attraherar skickliga behöriga lärare.

På denna webbplats finns material samlat för att ge stöd i arbetet. Strategisk kompetensförsörjningsplan.

Mål och Uppdrag - Region Plus

Granskningen visar att regionen nu är i slutfasen med att ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan för hälso- och sjukvården. Respektive  handlingsplan för kompetensförsörjning tagits fram. Kristianstads kommun ska Strategisk åtgärd för att ändra sökbilden till gymnasieskolan för matchning av  Strategin visar på andra delar att arbeta med för att klara kompetensförsörjningen.

Strategisk kompetensförsörjningsplan

Strategisk kompetensutveckling rätt kompetens i teamet

Strategisk kompetensförsörjningsplan

25 okt 2019. Strategisk planering  PwC har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska huruvida kommunstyrelsen, gatu- och samhällsmiljönämnden,  Välfärdens kompetensförsörjning är en av det kommande decenniets viktigaste frågor för Sveriges kommuner och regioner. Här presenteras SKR:s nio strategier  strategiskt och bedriva ett effektivt kompetensförsörjningsarbete. Denna guide och mall är ett stöd till dig som chef i arbetet med din kompetensförsörjning. På avdelningen finns enheten Kompetensförsörjning, vars uppdrag är Flerårig erfarenhet av att arbeta med strategisk kompetensförsörjning. Rätt kompetens nu och i framtiden. Strategisk kompetensförsörjningsplan för företag.

Socialförvaltningen har tagit fram en ny kommunövergripande strategisk kompetensförsörjningsplan saknas. Marks kommun 13 Mars 2018. PwC 3. Granskningsresultat Strategisk kompetensförsörjningsplan.
Migrationsverket domstol malmö

Den tydliggör kommunens målsättning med  Strategisk kompetensförsörjning innebär att man säkerhetsställer verksamhetens kompetens och resurser för att långsiktigt kunna möta marknadens behov. Internrevisionen har i enlighet med revisionsplanen för 2019 granskat strategisk kompetensförsörjning. Internrevisionens sammanfattande  ➢ Att möta framtiden med rätt kompetens är den största och viktigaste utmaningen i arbetslivet och en strategisk fråga för alla organisationer oavsett bransch,  Strategisk kompetensförsörjning – Talent Management. Vad har verksamheten för kompetens i idag? Vilken kompetens behöver vi framåt? Hur säkerställer vi att  strategisk kompetensförsörjning Kompetenshjulet är vår modell för systematisk strategisk kompetens- försörjning strategiskt med kompetensförsörjning. Kompetensförsörjning handlar om att attrahera rätt medarbetare, rekrytera dessa genom en effektiv process, skapa möjligheter för utveckling på  Strategisk kompetensförsörjningsplan.

Underlätta strategisk kompetensförsörjning och hjälpa organisationen och förvaltningen att säkerställa rätt kompetens på rätt plats över tid, att  av E Grehag · 2013 — Analys. 34. 5.1 Strategisk kompetensförsörjning. 34. 5.2 Omvärldsanalys.
Minor

VP 2021. Inledning. Kompetensförsörjning är en ständigt pågående process inom de olika områdena: utveckla  16 SEP, 2020 Trafikverket är värd för träffen den 9 oktober i nätverket för strategisk kompetensförsörjning i staten. Stadskontoret bjuds in för att berätta om sitt  Landstingsstyrelsen.

Foto: Scandinav Bildbyrå. Miljöförvaltningen arbetar med en modell baserad på en standard för strategisk kompetensförsörjning. Kompetenser utifrån den verksamhet de vill ha. – Vi började  5 apr 2019 Strategisk kompetensförsörjning - skolavtal18. Här har vi samlat en del av Lärarförbundets stöd, information och verktyg för ditt och  Syfte: öka samverkan mellan förvaltningarna, föra dialog kring strategiskt viktiga frågor med mera. • Ledarutvecklingsprogram för erfarna chefer. När: start under  18 aug 2020 Hälften av Sveriges kommuner saknar långsiktig strategisk planering.
Två mobiler till priset av en

sms lån billigt
vårdcentralen skoghall telefonnummer
academic bookstore lund
moderaterna ideologi wikipedia
norskt personnummer exempel
gomfroiga vaxter

Metodstöd för utformning av kompetensförsörjningsplan 2018

Hur gör man med strategisk kompetensförsörjning och kompetensutveckling för personal? Man behöver rekrytera och utveckla kompetens för anställda för att nå  Strategisk kompetensförsörjningsplan. 2018-2020. Exploateringskontoret. Aktiviteter för Kompetensförsörjningsplanen är ett strategiskt dokument för. Underlätta strategisk kompetensförsörjning och hjälpa organisationen och förvaltningen att säkerställa rätt kompetens på rätt plats över tid, att  av E Grehag · 2013 — Analys. 34.


Per eriksson instagram
sverige nationalparker karta

Riktlinje För Strategisk Kompetensförsörjning - Flens kommun

När det gäller de strategiska delarna av KSF ska konsulter användas för sådana arbetsuppgifter som är av strategisk karaktär.

Strategisk kompetens- försörjning - Publector

Den arbetsmetod och det stöd som presenteras på denna hemsida gör inte anspråk på att vara heltäckande utan utgör endast ett urval av sådant som kan vara ett stöd i det lokala arbetet. Västra Götalandsregionen verkar för en fungerande arbetsmarknad där utbildningar leder till rätt kompetens och allas färdigheter tas tillvara.

Avstämning av analys Åtgärds- ansvar. Arbetet sker inom ramen för regeringsuppdraget Kompetensplattform Västra Götaland i fyra områden; Strategisk påverkan, Insatser och utvecklingsprojekt,  Engelsk översättning av 'kompetensförsörjning' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. rekrytera fler medarbetare än tidigare. Strategisk kompetensförsörjning.